Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Ngủ đi em
Ngủ đi em
Em ơi hãy ngủ...

Anh vẫn ngồi hầu quạt bên song
Lỡ mai sau em có lấy chồng
Như chim vào lồng biết thuở nào ra
Anh vẫn ngồi bên bờ hy vọng
Con sáo sang sông
Con sáo sổ lồng
Mưa xuống đồng cây lúa trổ bông
Anh lại ngồi hầu quạt bên sông
Em ơi hãy ngủ
Ngủ đi em...

2 nhận xét: