Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Bến bờ vô vọng
Nước mắt em loang đầy vũng ngực
Chảy về đâu khi ván đã đóng thuyền
Thôi em nhé!
Bến bờ vô vọng
Giữa biển đời anh thả nổi thuyền trôi
Mảnh môi em in giữa trời cô lữ
Chén trăng vàng anh uống cạn mùa côi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét