Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Giếng đời

Có muộn màng không em?
khi chờ đợi đã tràn
giếng đời không người múc
cơn khát tình đi hoang

Có muộn màng không em?
khi mũi chỉ đường kim vừa cạn
tấm lưng trần chằng chịt sẹo dọc ngang
trái tim tan còn đâu vết thương để vá!

Có muộn màng không em?
trái yêu khô chín trên cành
chim chưa về gieo hạt
gió mang mầm bay xa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét