Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Đôi bàn tay

Đôi bàn tay ta bẩn
chăm từng chiếc lá xanh
kiếm đồng tiền được xem là sạch
nuôi hồn xác mong manh

Đôi bàn tay ta bẩn
chơi với đời nhố nhăng
đêm treo giấc ngủ nhọc nhằn
mơ bàn tay sạch tần mần bướm hoa

Đôi bàn tay ta bẩn
đồng tiền ta cầm có sạch được không?
đời bán mua sự sống
linh hồn đánh tráo nghèo sang.

Đôi bàn tay ta sạch
Em có cần hay chăng?

2 nhận xét: