Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Tình mãi long đong
Em đi rồi
gió nổi cơn giông
con thuyền cô độc thả trôi dòng
dây câu không lưỡi chờ duyên phận
máng phải vong tình mãi long đong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét