Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Đường thương


Em tôi ở cuối đường thương
Cho tôi gánh nặng vấn vương vai gầy
 

Mùi hương dẫn lối còn đây
Mà sao quanh quẫn lạc loài nắng trưa
Bước chân còn nhớ đường chờ
Nên tôi cứ phải vật vờ tim yêu
 

Bao giờ nắng tắt cô liêu
Đường thương tôi bước giẫm nhiều đớn đau
Gập ghềnh sỏi đá lô nhô
Bước chân rớm máu giấc mơ nát nhàu

Hương còn nồng đượm nơi đâu
Có về dẫn lối qua cầu giăng tơ
Đường thương sao vẫn mịt mờ
Đề tôi chết dại hồn thơ gọi buồn!

3 nhận xét: