Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

GIẤC MƠ

Giấc mơ đi qua

Để lại nỗi sợ hãi
Khiến tôi ngắm mãi cánh hoa giả em treo trên tường.

Cánh hoa trương lên
Căn phòng trương lên
Tôi trương lên
Tan vở!

Giấc mơ trở lại
Lấy đi nỗi sợ hãi
Để tôi vụng dại
Kiếm tìm em ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét